Tự hào Thái Bình quê e lắm ạh

khoảng 3 năm trước

Quê e nghèo lắm nhưng thân thiện và mến khách lắm ấy ạ :)

Bài viết nổi bật