Tuy mùa trung thu đã qua khá lâu

khoảng 3 năm trước

nhưng dư âm vẫn còn vương vấn đâu đây :)

Bình Luận

Nhìn vẫn đẹp và ngon qúa.

Đẹp quá

Bài viết nổi bật