Vừa nhận được sách

hơn 5 năm trước

câu đầu tiên e nghĩ khi cầm trên tay cuốn sách là " Trời nặng với bự dữ vậy "

Hạnh phúc hơn là nhận được sách sau khi đã thi cử xonggggg >.< Ngày mai e sẽ thử ngay sách của c :***

Bình Luận

<3

Bài viết nổi bật

Qsearch