Xin hỏi đây là

khoảng 1 năm trước

"chốn thiên đường" nào vậy các bạn?

Bài viết nổi bật