Đặng Tuấn Anh

Đặng Tuấn Anh

Mộc Châu chuyện 2 tuần trước đến uống cốc sữa rồi về

Năm hết Tết đến rồi, chúc các bác vững tay lái nhẹ chân ga 🤗

Điện gió Tuy Phong

- con đường Phan Rí Dưới con mắt của con trai HN ~🍂 Đà Lạt có gì đẹp và vui không ạ ???