Quang Ho Anh

Quang Ho Anh

Myanmar

• khi mặt trời lên #BaGan #Mandalay #InleLake #shotbyOlympusPenf

Săn mây lại vớ được sao

Vợ chồng e ngồi cả đêm mãi ko thấy đĩa bay đến đón P/s: Ảnh phơi nguyên gốc không qua chỉnh sửa Đêm Tà Xùa 191116...

Phượt thủ tương lai

Bình Liêu 09/16

Cà phê ngày không mây

Hẹn ngày báo thù.

Đưa vợ lên đỉnh

Bukhansan - Korean 10/2016

Từ Bắc Dzo Nam săn cái mặt trời

P/s: ảnh chụp tại Đảo Hòn Sơn - Kiên Giang.