Em Ơi

Em Ơi

Phiên chợ đông con cá hồng em chê nhạt

Phiêm chợ tàn con cá bạc em lại khen ngon Ảnh lượm mn có góp đi mình làm abum ngắm

Bình yên quá

, cô đơn đến lạ ,chợt giật mình có Tiếng í ới gọi chồng dưới nương ,một chút chạnh lòng