Minh Minh Le

Minh Minh Le

Mọi ng cho mình hỏi

hè năm nay nhà mình đi Quy Nhơn gồm 9ng mà đag lăn tăn k biết nên ở flc hay ks Hải Âu cho tiện và cho mình xin lịch trình đi Quy Nhơn-Phú Yên nữa.mọi ng cho mình xin ít kinh nghiệm Nên đi từ Tuy Hoà ra Quy Nhơn hay Quy Nhơn-Tuy Hoà thì tiện vậy mọi ng