MinhChau Tran

MinhChau Tran

Review mì của Seungri

( Aori Ramen) 150k đã tính thuế rồi, vì khi ra thanh toán k thấy thêm 10% thuế, trả y nguyên 150k P/s đói quá rồi nên ảnh chụp vội vàng, e cũng chỉ định up lên story thôi nhưng x nhận ra k có ảnh chụp tử tế, ms save về làm ảnh review 1: điều đầu tiên mà e thấy là quán phải xếp hàng đợi, mà với ...