Phương Anh

Phương Anh

Review Anhhoabakery

Lần đầu đặt bánh in ảnh ở đây và có lẽ là lần cuối! Thật sự quá thất vọng về cách làm việc của nhân viên cũng như chất lượng bánh Mình đặt bánh vào sáng t7, và 8h t2 hẹn lấy. Theo yêu cầu của cửa hàng chỉ cần đặt trc 1,5 ngày. Tuy nhiên, để cẩn thận, m...