Long Ha Nguyen

Long Ha Nguyen

Rì viu miến ngan trộn Bà hằng nghĩa tân

điểm theo mình chấm 7/10, vừa ăn xong tức thời, quán đối diện chợ nghĩa tân, biển to đùng, ăn no lặc lè với 30k, sẽ dẫn vợ quay lại !!!