Oanh Nguyễn

Oanh Nguyễn

Aroi tiếc cái pass wifi

Tính đi làm việc qua đêm, đến xofa thì hết chỗ mà đã hẹn với bạn nên phải sang Aroi Rất hồn nhiên vào cái pass wifi trên hoá đơn để nhắn tin đia chỉ cho bạn, nhắn xong nhập pas vào lap thì k đc nữa Hỏi ra mới biết 1 bill 1 pass Thêm pass thêm bill :)) Đêm đã về khuya lại bắt mình nốc 2 cốc...

Xin lỗi chủ nhật đẹp zời ngọt ngào thế lày

Mà phải chê một cái Bún cá 30 nguyễn thái học - bún bình thường - cá bình thường - không chấm thì nhạt, chấm lại quá mặn - được cái rẻ: 30k/ suất + rổ rau nhìn sạch sẽ Nhưng mà..... Đặt mông ngồi ăn 1 cái thì có lão ra xia xỉa vào mặt, ngồi đây thì phải uống trà đá của tao....ăn nói v mọi n...