Vũ Phạm Hoàng

Vũ Phạm Hoàng

Hành Trình Về Tới Buôn Làng

(Cung Siêu Nghĩ Dưỡng 80% không hành xác) (có sự hỗ trợ của 2 ng bạn ê đê Tha Lui,Nông Hảo) ~~~~~Cung Sài Gòn---- Đak Lak~~~~ Tốc Độ Di Chuyển Giao Động Từ 10km/h Đến 70km/h (chốt nhiều nên chạy chậm) ****Lịch Trình**** ****Ngày 1 : 18/2/2018( Mùng 3 tết)**** 10h : Tập trung ở suối tiên ( mọi ng...