Mai Phương

Mai Phương

Bún

"chửi" 41 Ngô Sĩ Liên. Nghe mng đồn đại lâu rồi hnay e mới có dịp ăn, chả biết mng như nào chứ cứ bảo chửi e thấy bác bán hàng thân thiện mà. Ngay đầu tiên em đến câu đầu bác bảo:"Để xe bên đường đi con!" Vào trong e gọi 2 bát đầy đủ và 1 trà đá như ảnh nhưng e gọi ít bún còn thịt ở dưới rất nh...