Tran Minh Tu

Tran Minh Tu

[GÓC CHÊ BAI

Lâu lắm rối mới quay lại hàng Paris Gateaux này. Quanh đi quẩn lại mấy hàng trà sữa chán rồi thì mình quay lại PG để thay đổi xem sao mà thất vọng quá trời == Bánh: mình mua bánh MOUSSE HOA HỒNG CHANH và TIRAMISU. Cuộc đời chưa baoh ăn cái bánh mousse nào mà vừa khô vừa cứng như này. Mà mùi thì...