Nguyễn Sơn Tùng

Nguyễn Sơn Tùng

Cẩn thận với house keeping

Mình ở khách sạn Sunny Holiday đường Nawaday, Yangon, Myanmar. Do đi đường thấy vắng vẻ nguy hiểm nên mình để hết tiền USD và tiền Việt ở áo khoác trong phòng nhưng bị mất hết. Mình đã báo khách sạn, Đại Sứ Quán và công an nhưng ko giúp đc gì. Mong mọi người có cách giải quyết hiệu quả hơn. Mọi ...