Pham Alex

Pham Alex

Đêm nay mình lên Sapa 1 mình ngày mai lang thang chui xó sapa hoặc lên Y Tý

có bạn nào solo đi cùng không? Thích chụp ảnh càng tốt. Kiếm mẫu luôn!