Hiền Anh

Hiền Anh

Mọi người cho em hỏi những địa điểm cụ thể trong clip này với ạ

Tên từng chỗ ấy ạ để em note vào còn biết mà hỏi đường tới đấy.