Dương Ánh Đào

Dương Ánh Đào

Suy nghĩ dữ lắm mới dám trình làng

Nghĩ lại vẫn còn thấy ớn mọi người ạ. Phượt nhà mình có ai nhảy rồi chia sẻ cảm xúc cho zui :)))) #Nepal #Bungy nha ^^