Nguyễn Thắng

Nguyễn Thắng

Tết này chúng tôi đi khắp Việt Nam

Chúc cả nhà năm mới An Khang Thịnh Vượng.

Đôi bạn già cố gắng

đẩy,nâng,nhấc.Ngã xe đè.Nhưng không quật ngã được ý chí. Vợ chồng chúng em báo cáo 13h bắt đầu từ Mộc Châu giờ đã tới được đây.

Qsearch