Amy San

Amy San

ask help

Các chị giúp em với ạ. Mệt mỏi quá rồi, đi chữa mà không khỏi. Ai cũng bảo mặt mày kinh thế, rồi thì như mặt quỷ...bla bla. Đau lòng lắm 😭😒😔

Qsearch