Bò Sữa

Bò Sữa

Chocolate kahlua

món bánh này tình cờ thấy trên một fb của tiệm bánh nọ, hấp dẫn quá bèn đi mua về nếm vị và mò mẫm. Vài lần vẫn chưa ưng í. Thì tình cờ lại rơi ngay vào bếp Baking fun và tìm thấy em ấy. Thế là bắt tay làm thử. Vì chẳng có khuôn silicon nên dùng tô nhựa và bát con làm khuôn. Hình thức chưa thật ...

Qsearch