Cam Tu Nguyen

Cam Tu Nguyen

M đi Sapa ấn tượng nhất là hương vị của món khâu nhục

m ăn ở trong bản Tả van. Hội m có ai biết ở Hà nội ở đâu bán Khâu nhục hương vị giống Sapa cho mình xin địa chỉ với ạ!