Chau Dinh Hong

Chau Dinh Hong

Lần đầu làm bánh gateau flan ạ

Đánh trứng hơi non thì máy bị hỏng. Nhà không có khuôn đáy liền mình nướng bằng cái nồi.Cũng may cái bánh vẫn thành công tốt đẹp ạ. Hạnh phúc quá khoe bếp Công thức gateau flan chocola của Chi chi Nguyễn trên youtube.

Lần đầu làm bánh gateau flan ạ

Đánh trứng hơi non thì máy bị hỏng. Nhà không có khuôn đáy liền mình nướng bằng cái nồi.Cũng may cái bánh vẫn thành công tốt đẹp ạ. Hạnh phúc quá khoe bếp Công thức gateau flan chocola của Chi chi Nguyễn trên youtube.