Diêm Đăng Dũng

Diêm Đăng Dũng

Ơ

... Khau phạ chiều nay ai đến Khau phạ chiều nay ai qua In dấu chân anh nhạc ngựa rung ngược núi Cô gái Mèo xe lạnh gùi nắng chiều về bản. --Nguồn thơ ST--

Đường vào Chế Cu Nha

nắng đi được hôm qua mưa tớ đi hơi nhọc.

Yêu lắm

nét ngây thơ của trẻ em vùng biên. Y Tý tết DL 2015.

Tình Cha ấm áp như vầng Thái Dương

Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn.

Thiên đường mây Y Tý

Như chốn bồng lai tiên cảnh.

Đỉnh Fansipan huyền thoại sau hai ngày leo

Lên đỉnh một cảm giác rất Yomost.