Du Miên

Du Miên

Em chào bếp bằng món thịt nướng mỡ chài ạ

thích ăn thịt gì nướng bằng thịt đó ạ.

Em chào bếp bằng món thịt nướng mỡ chài ạ

thích ăn thịt gì nướng bằng thịt đó ạ.