Dũng Lv

Dũng Lv

Nhờ ad chút

1: Cần thêm 3 xế chạy Cung Hà Nội - Mộc Châu - Điện Biên (18h00 21-25/ 11). 2. Chi tiết lịch trình * Ngày 00 (thứ 5): Hà Nội – Mộc Châu (210km) * Ngày 02 (thứ 7): Tuần Giáo – Điện Biên * Ngày 03 (CN): Điện Biên – Hà Nội (430km) 3. Chi phí Bữa ăn phụ: 4 x 25 = 100K Bữa ăn chính: 6 x 50 = 300K Nhà ...

Tuyển 1 ôm Chạy cung Hà Nội _ Ninh Bình

Xuất phát 15h00 tại Ngã 4 khổ ngày 26/01/2014 Chi phí: bánh bao tiền xăng và và nước uống. Yêu cầu: Ôm "thực sự"... xinh tươi... p/s: mình k có đồ đi theo ng, mong ôm đi cùng đừng thắng cố vác đồ theo.