Giang Thanh Hà

Giang Thanh Hà

Lầu xanh 6

5 lập thành tích chào mừng ngày chiến thắng phát xít 😍

Phượng Hoàng

- Đẹp từ cái tên. #fujicolour