Hằng Nga

Hằng Nga

bác sỹ cho cháu hỏi

khoảng thời gian gần đây em rất hay chóng mặt, kéo theo đó là đau đầu mỗi lần đau như thế phía bên trái đầu phần trên bị giật lên rất mạnh và có tiếng kêu như tiếng chuông, có thể bị quỵ ngã ngay được, mỗi lền như thế em thấy rất khó thở và thấy quay cuồng....vạy bác sỹ cho cháu hỏi hiện tượng đ...

bác sỹ cho cháu hỏi

khoảng thời gian gần đây em rất hay chóng mặt, kéo theo đó là đau đầu mỗi lần đau như thế phía bên trái đầu phần trên bị giật lên rất mạnh và có tiếng kêu như tiếng chuông, có thể bị quỵ ngã ngay được, mỗi lền như thế em thấy rất khó thở và thấy quay cuồng....vạy bác sỹ cho cháu hỏi hiện tượng đ...