Hiếu Dương

Hiếu Dương

Ae show ít ảnh sapa em nghía với ạ

. P/s : mai có đoàn nào đi từ Sapa về Hà Lội không cho em bâm càng đi cùng cho vui ạ . Tks ae :))))

Các ông các bà ơi

! Chỗ ông bà mưa chưa . Post quả ảnh cho nó giải nhiệt phát nào ! - tại Mùa Hè nghiệt ngã :(

Đố các bác

. Em đang ở đâu =)))))

1 góc Lăng Cô

. View từ chân đèo Hải Vân :3

Qsearch