Huyền Trang

Huyền Trang

Như này có được gọi là phun thuốc tăng trưởng k bếp ơi

>.< Mùng tơi nhà e mau tốt quá phải hái bỏ tủ lạnh ăn dần

Như này có được gọi là phun thuốc tăng trưởng k bếp ơi

>.< Mùng tơi nhà e mau tốt quá phải hái bỏ tủ lạnh ăn dần

Bếp nhà mình có ai có ct chuẩn bánh hotdog này k cho e xin với

e lên gg quá trời ct e k biết làm theo cái nào hết. Mùa đông rồi e định sắm cái máy làm bánh cho tụi nhỏ ăn.

Bếp nhà mình có ai có ct chuẩn bánh hotdog này k cho e xin với

e lên gg quá trời ct e k biết làm theo cái nào hết. Mùa đông rồi e định sắm cái máy làm bánh cho tụi nhỏ ăn.

Em có mớ sườn nghé

đùi và chân giò nghé mà k biết làm món gì hết. Bỏ tủ lạnh miết chật chỗ quá mấy chị bếp biết làm được gì bày e với :( :( :(

Em có mớ sườn nghé

đùi và chân giò nghé mà k biết làm món gì hết. Bỏ tủ lạnh miết chật chỗ quá mấy chị bếp biết làm được gì bày e với :( :( :(