Lệ Sầu

Lệ Sầu

chao bác si

. ko hiểu vi sao khi đi tiểu em thấy nước tiểu của em mới đầ thì binh thườg nhưg về sau e thấy có nươc đuc như nc gạo bác si ạ . trog khi e ko cảm thấy đau buốt hay bị lam sao hết . thi thoảng em mới bi thôi thưa bác si. mog bác si tư vấn zúp em . em bị bệh gi . có anh hưởg gì tới sức khoẻ và về ...

Qsearch