MẹTý Tẹt

MẹTý Tẹt

Bác sĩ ơi cho em hỏi chút ạ

Bé nhà em được 19tháng rồi mà ăn rất hay chớ lắm ạ chỉ một cái ho nhẹ thôi là cũng chớ ra hết luôn. hoặc là cháu khóc bình thường cũng chớ ra hết luôn ạ. Bác sĩ tư vấn giúp em với ạ Cám Ơn Bác sĩ

Bác sĩ ơi cho em hỏi chút ạ

Bé nhà em được 19tháng rồi mà ăn rất hay chớ lắm ạ chỉ một cái ho nhẹ thôi là cũng chớ ra hết luôn. hoặc là cháu khóc bình thường cũng chớ ra hết luôn ạ. Bác sĩ tư vấn giúp em với ạ Cám Ơn Bác sĩ