Nam Giang

Nam Giang

Mọi người cho mình hỏi tình hình lúa mù thế nào rồi

. Năm nay lễ hội rơi vào ngày bao nhiêu vậy .....

Mọi người ai leo Pha Luông rồi thì cho mình xin ít thông tin với

. Ví dụ như đường đất , biên phòng , ăn uống và quan trọng nhất là ở đấy có người dẫn đường ko . Hoa cải ngắm chán rồi nên muốn tranh thủ thêm 1 ngày để leo cho khỏe cái chân :3