Nam Sâu Sắc

Nam Sâu Sắc

Vừa cho con hĩm nhà em đi ăn paris ga tô

(zốt tiếng bển nên các bác thông cảm) Vũ Phạm Hàm về. Bực mình vãi các bác ạ. Vào phát xếp hàng lấy số thanh toán có vẻ văn minh mà lúc bê đồ ra kiểu chả có thứ tự mẹ j cả cứ ông nào mồm to giục nhiều là lên đồ trc. Em phải canh con hĩm k chen lấn còi to cho vượt đc đợi đúng nửa tiếng. Bánh ăn th...