Nana Đặng

Nana Đặng

mình định dùng mướp đắng để làm mụn ẩn trồi lên nhưng mà sau

đó không biết nên dùng kem gì để làm khỏi nhanh mụn, mấy chế cho ý kiến với ạ