Pham Qpro

Pham Qpro

T7 12

12 Pha Luông..Ngày sn mệt mà nhiều kỷ niệm.Cảm ơn sự giúp đỡ của những người bạn,ae dọc chuyến hành trình.Nếu ai còn nhớ mặt mình thì rất vui đc kết bạn để có thể chia sẻ những chuyến đi.Cảm ơn mọi người.Nhân tiện đây cũng trả ảnh mấy bạn trẻ hiếu động trong phần cmt.Xloi vì chất lượng ảnh hơi ...