Phi Long

Phi Long

Ông nói từ bé ông chưa có bức ảnh màu nào

như đã hứa sau 3 tháng tôi trở lại nơi này gửi tặng ông.. Ngồi lặng đi ngắm bức ảnh đến vài phút ông bảo : với ông đây là món quà quý giá nhất mà ông có 😊 Mỗi bức ảnh những vùng đất các bạn đi qua, nếu có thể khi quay trở lại hãy gửi tặng họ những điều đơn giản nhất.. 👣👣 - Mường Phăng - Đi...

Sáng mình gặp 2 3 nhóm phượt từ hà giang lên đồng văn

. vẫy tay chào 🙋 chúc các bạn 1 chuyến đi an toàn vui vẻ 😉

Qsearch