Phuong Tran

Phuong Tran

Sáng mát

Mời BAC và mng

Bánh "cục bông màu nắng" ☺️☺️☺️

Mousse sữa chua trà xanh

Măm măm mát quá ☺️☺️

Dinner

Mousse sữa chua sắc màu

Măm măm 😋😋😋

Mời BAC

Oreo Muffin siêu thơm ngon tối thứ 3 nhé 😊

Mời BAC

Oreo Muffin siêu thơm ngon tối thứ 3 nhé 😊

Mousse sữa chua sắc màu

Măm măm 😋😋😋

Mousse sữa chua trà xanh

Măm măm mát quá ☺️☺️

Mời BAC và mng

Bánh "cục bông màu nắng" ☺️☺️☺️

Dinner

Qsearch