Quang Hòa

Quang Hòa

Khu vực đồi hoa dã quỳ ở vị trí thấp nhất

chưa đến cốt 400, cũng khá nhiều hoa. Ở đây được góc chụp hơi ảo :))