Rosa Cao

Rosa Cao

bác sĩ ơi

cho em hỏi chút ạ. dạo gần đây 1 bên miệng của em ( bên phải), em rất khó há miệng, cứ mỗi lần há miệng đê đánh răng hay để nói hoặc ăn bên phải đều khá đau và có nghe kêu răng rắc như tiếng nổ sụn.Xin hỏi bác sĩ em bị làm sao đây ạ ? cam ơn Bsi.

bác sĩ ơi

cho em hỏi chút ạ. dạo gần đây 1 bên miệng của em ( bên phải), em rất khó há miệng, cứ mỗi lần há miệng đê đánh răng hay để nói hoặc ăn bên phải đều khá đau và có nghe kêu răng rắc như tiếng nổ sụn.Xin hỏi bác sĩ em bị làm sao đây ạ ? cam ơn Bsi.