Sisimi Pham

Sisimi Pham

Lần đầu làm bánh trung thu nên e cũng chưa có kinh nghiệm

gì nên mog mọi.người góp ý chút. " e cũng k bik tại sao vỏ bánh lại cứng ạ" Thanks mọi ng góp ý!

Lần đầu làm bánh trung thu nên e cũng chưa có kinh nghiệm

gì nên mog mọi.người góp ý chút. " e cũng k bik tại sao vỏ bánh lại cứng ạ" Thanks mọi ng góp ý!

Lần đầu làm bánh trung thu nên e cũng chưa có kinh nghiệm

gì nên mog mọi.người góp ý chút. " e cũng k bik tại sao vỏ bánh lại cứng ạ" Thanks mọi ng góp ý!

Lần đầu làm bánh trung thu nên e cũng chưa có kinh nghiệm

gì nên mog mọi.người góp ý chút. " e cũng k bik tại sao vỏ bánh lại cứng ạ" Thanks mọi ng góp ý!