Thanh Storm

Thanh Storm

Bát rượu giữa chợ phiên

anh muốn uống thật say để lòng vơi nỗi buồn Noọng ơi hãy về cùng anh

Nhớ bản sương giăng nhớ đèo mây phủ

Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở đất chỉ là nơi ở Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn!

Qsearch