Tom Nguyen

Tom Nguyen

Mng oi cho minh hoi chut

Ngoai brownie thi con cốt bánh nao đủ dạt độ ẩm mềm tan trog miệng k nhi . Thanks

mời cả nhà ăn brownie ak

:) lần đầu làm chả biêt co đat k nữa >.<

mời mn ăn strawberry cream rainbowl rollcake

:3 Tiện thể cho e hỏi co ai thanh lý khuôn chữ nhật làm rollcake k ak @@ dài khuôn tầm 34 35cm

Qsearch