Trần Ánh Ngọc

Trần Ánh Ngọc

Bánh cuốn Gia An

Phí mồm Phí tiền!!! Chả là cổ vũ Việt Nam đá nhiệt quá nên 5h chiều em tụt cả huyết áp, chạy ra đường tìm cái gì ăn cho huyết áp nó tăng lên để về cổ vũ tiếp và nếu Việt Nam! Thắng thì tối còn có sức mà quẩy!!! Phải nói là quanh khu 88 Háng Lạ nhà em tầm giờ đấy chả có cái gì ăn cả, đành phải vào...