Trần Đức Lâm

Trần Đức Lâm

Từ hôm nay

hôm trước có chưa thì mình chưa biết vì hôm nay mới gặp trường hợp này), đổi tên trên vé máy bay Vietjet air nếu chỉ sai phần họ thì đổi miễn phí, đến 32 Trần Hưng Đạo gặp nhân viên ở quầy mang theo chứng minh thư của khách hàng ( bản pho tô), 2' sau đã có email báo lại đã trả lại họ cho em.

Qsearch