Trần Mạnh Thông

Trần Mạnh Thông

BS ơi cho em hỏi

đứa em gái em mới 13 tuổi, nó dậy thì sớm nên người cũng phổng phao, nhưng lại có nhiều tóc bạc rồi thì liệu có thể bị bệnh gì liên quan đến máu hay bên trong cơ thể không ạ! em xin cảm ơn!

BS ơi cho em hỏi

đứa em gái em mới 13 tuổi, nó dậy thì sớm nên người cũng phổng phao, nhưng lại có nhiều tóc bạc rồi thì liệu có thể bị bệnh gì liên quan đến máu hay bên trong cơ thể không ạ! em xin cảm ơn!