Trần Tiến Trung

Trần Tiến Trung

Ngày mùa

.

Ôi đẹp sao

đây vùng cao quê tôi đang đổi mới. Này quà vùng cao đem tới miền xuôi Đây chè quê tôi vui những ai hẹn hò Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi.

Niềm đam mê không thể chờ đợi

nên hay thực hiện ngay đi khi còn có thể! Bởi vì cuộc đời là những chuyến đi, nên hãy cứ đi để tìm lại chính mình!

Tháng ba

Mùa em đi phát rẫy làm nương

Núi đôi

.

Ngóng

.

😊😊