Tuấn Anh

Tuấn Anh

Phọt du ký

=)))))

Cánh đồng lau Nam Đàn

Nghệ An p/s: mình lấy ảnh trên mạng thôi chứ cũng chưa đc đến chỗ này :)

Thứ 7 tuần này mình có kế hoạch đi Tràng An

- NB. Ai đi rồi cho mình xin ít kinh nghiệm và lịch trình (chỉ đi trong 1 ngày) được không ợ. thanks!