Vince Giang

Vince Giang

E năm nay 27 tuổi

A đang dự tính lập GD.Đang ở chung với Cha mẹ, và Người Bà.Hằng Tháng e phải phụ thêm 1,5 triệu với 2 người A nữa để lo GD!Người E muốn Cưới đang làm nghề Nail.Lương hằng tháng của e khoảng 4tr!Vậy sau khi có GD, E phải tính toán sau hợp lí trong vấn đề này!

Qsearch